Hem | Leveransvillkor | Swedish Danish English German

De Facto - Bredast
Trägolv med världens bredaste tiljor


Ett golv blir till

Fördelar mot andra golv

Grangolv - Fakta
Furugolv - Fakta

Räkna ut golvyta/Pris
Prislista

Inläggning
Golvläggarskola
Behandling
Underhåll
Tillbehör
Tänk efter - före

Intresseanmälan - Köp
Skicka en provbit/broschyr

Referenskunder

Inläggningsservice

Miljö

Kontakta oss

Om cookies
Webmaster
Copyright:Nordingrå Trä AB

Inläggning

Ett väl utfört inläggningsarbete säkerställer slutresultatet

Varje tiljas profil är särskilt utformad (Se bild - pkt  1) vilket ger en mycket tät fog, samt V-fasning (Se bild - pkt  2) vilket underlättar vid inläggning.
Normalt är tiljorna längdfasade. (Se bild - pkt  3) Om Du INTE vill ha denna fasning anger du det vid din beställning.
Golvet levereras i inplastade paket för att utestänga fuktighet.
Förvara golvet i obruten förpackning fram till läggning

Ta före läggning ut ALLA tiljor ur paketen och inspektera. Trä är inte uniformt och du bör tillse att t.ex. inte alla kvistar hamnar på samma plats i rummet. Tiljorna skruvas på skrå i fjädern eller limmas kant i kant som flytande golv på jämnt underlag, t.ex. betong eller cellplastskivor.
De Facto Golv får aldrig skruvas och limmas samtidigt. Man måste ovillkorligen välja endera metoden, annars kan sprickor och golvknarr uppstå.
Inläggning görs så att rörelser orsakade av årstidsvariationer tas upp i öppen fog vid vägg (under golvlist).

Krympning och svällning beror på vilken luftfuktighet som råder där golvet läggs. Bäst miljö för massiva trägolv är när luftfuktigheten är 30-60 %.

Eventuella reklamationer på tiljorna måste ske före inläggning (för att godtas som eventuella materialfel).

Fotograf: Bo Jägenstedt

Fotograf: Bo Jägenstedt